Magazín Faktor S

Tiskoviny

Při návrhu tohoto redesignu časopisu věnujícího se ekonomice a politice jsem měl zcela volnou ruku. Využil jsem prostor sazby tak, aby layout dýchal, byl variabilní a zábavný. K tomu přispěly různé šíře sloupců a použití více barev. V rubrikách a infografice se pestře použila typografie, linkové ikony a rastry. Měl jsem na starosti vymýšlení rastrů, ikon, kompletní sazbu a DTP.

 

Práce