Starooldřůvané

Vizuální styl

Obecní spolek Starooldřůvané byl založen a mě bylo ctí jím navrhnou kompletní identitu. Staré Oldřůvky leží v oblasti, kde jsou lesy, v minulosti se tady těžila břidlice a rostou lípy. Jejich symbol jsem vyobrazil do samotného loga v podobě stromu, pod kterým je rozsypaná břidlice. Tvořím kompletní grafické výstupy – PF, pozvánky, plakáty a další materiály.

 

Práce